اگر می خواهید تجربه کسب کنید از کار کردن نترسید. بسیاری از ما زمان های زیادی داریم که آن ها هدر می دهیم حال آنکه این زمان ها می توانند تبدیل به پله های موفقیت و کسب تجربه باشند.

اگر می خواهید تجربه کسب کنید از کار کردن نترسید.

این روزها افراد زیادی را می بینم که به دنبال راه اندازی کسب و کار هستند یا اینکه پیشنهاد های کاری دریافت می کنند اما ترجیح می دهند بیکار باشند یا وقت خود را تلف کنند، اگر انسان به کار نکردن عادت کند خیلی سخت است بتواند خود را در چرخه فعالیت و کار کردن قرار دهد لذا من توصیه می کنم که برای کسب تجربه هیچگاه از کار کردن نترسیم.

کار کردن فوایدی دارد که آن را می توان در سخنان بزرگان دین، سیاست، کسب و کار و... دید، اگر حتی حرف های آن را هم نادیده بگیریم بازهم کار کردن چندان بد نیست حتی اگر کار ارزش اقتصادی نداشته باشد در واقع کار کردن همواره همراه با یادگیری است که ارزش دارد نه هر کار کردنی.

البته نگاه شما به کار می تواند یادگیری را ایجاد کند، یادگیری که می تواند از نکات ریز باشد، برای مثال کارآموزی که هیچ مزدی دریافت نمی کند اگر فعالیت خود را بی گاری بداند قطعا این زمان های کارآموزی برایش مثل زجر است و همواره فکر می کند که وقت از دست داده است، اما اگر همین فرد از آنچه انجام می دهد یا آنچه که می شنود و یا حتی افرادی که می بیند درس بگیرد قطعا این زمان های کار رایگان برایش لذت بخش می شود و چه بسا بتواند کسب و کاری سرشار از سود ایجاد کند.

بخش دیگر کار کردن تجربه است، تجربه ها ممکن است شیرین یا تلخ باشند اما باید بدانیم که داشتن تجربه زندگی مجدد است وقتی در محیط های کاری قرار می گیریم قطعا افرادی را خواهیم دید که زندگی های متفاوتی دارند و رفتار های مختلفی از خود نشان داده اند این تجربه ها می توانند به زندگی مجددی برای ما باشند و به کار بستن رفتار آن ها یا ضد آن می تواند ما را به پیشرفت های قابل توجه ای برساند.